[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Quick Reference
Część 2 - Uaktualnianie dystrybucji do wersji testowej


2.1 Przejście do APT z Woodiego

Aktualizacja sieciowa systemu APT i kilka pakietów podstawowych do wersji Woody, jeśli nadal używasz Potato, może być wykonana jak poniżej, po dodaniu źródła wersji stabilnej do pliku /etc/apt/sources.list.

   # apt-get update
   # apt-get install libc6 perl libdb2 debconf
   # apt-get install apt apt-utils dselect dpkg

2.2 Przygotowanie do przejścia (z wersji stabilnej na testową)

Przejście na dystrybucję testową Debiana ma pewien skutek uboczny - trzeba dłużej czekać na uaktualnienia bezpieczeństwa. Ostrzeżono Cię - wybór należy do Ciebie.

Aktualizacja sieciowa do wersji testowej może przebiegać w następujący sposób (uruchom skrypt go-woody, by wykonać poniższe czynności jednym poleceniem):

Wyczyść istniejący plik sources.list:

   # cd /etc/apt
   # cp -f sources.list sources.old
   # :>sources.list

Pobierz czystą listę repozytoriów dla wersji stabilnej:

   # cd /
   # apt-setup noprobe
   ... wybierz repozytoria dostępne przez HTTP lub FTP

Dodaj sekcję wersji testowej do nowej listy. Linie deb-src są zakomentowane.

   # cd /etc/apt
   # grep -e "^deb " sources.list >sources.deb
   # grep -e "^deb-" sources.list >sources.src
   # sed -e "s/stable/testing/" sources.deb \
     >>sources.list
   # sed -e "s/stable/testing/" sources.src | \
     sed -e "s/^deb-/#deb-/" >>sources.list
   
   # apt-get update
   # apt-get install apt apt-utils
   # cat >preferences <<EOF
   Package: *
   Pin: release a=testing
   Pin-Priority: 600
   
   Package: *
   Pin: release a=unstable
   Pin-Priority: 50
   
   EOF

Ewentualnie możesz dodać odnośniki do archiwów wersji niestabilnej.

   # sed -e "s/stable/unstable/" sources.deb \
     >>sources.list
   # sed -e "s/stable/unstable/" sources.src | \
     sed -e "s/^deb-/#deb-/" >>sources.list

Zobacz Podstawy zarządzania pakietami Debiana, Rozdział 3.2, gdzie opisana jest sztuka dopieszczania plików /etc/apt/sources.list i /etc/apt/preferences.

Możesz teraz uaktualnić pakiety, używając jednego ze sposobów opisanych poniżej.


2.3 Aktualizacja systemu

Po prawidłowym ustawieniu plików /etc/apt/sources.list i /etc/apt/preferences, system jest gotowy do przejścia na wersję testową. Przeczytaj rozdział Zarządzanie pakietami Debiana, Część 3, by zapoznać się z podstawami, oraz Problemy przy aktualizacji APT, Rozdział 3.3.2, jeśli będziesz miał problemy.


2.3.1 Najlepiej do aktualizacji jest użyć programu dselect

Jeśli system posiada wiele pakietów mających w nazwach -dev, itp., poniższa metoda z użyciem dselect jest zalecana do właściwej kontroli pakietów.

   # dselect update # rób to zawsze przed aktualizacją
   # dselect select # wybierz pakiety oznaczone „suggests” i „recommends”

Zaraz po uruchomieniu dselect wybierze aktualnie zainstalowane pakiety. Może Cię zapytać o dodatkowe pakiety, których nazwy weźmie z pól depends, suggests oraz recommends. Jeśli nie chcesz dodawać żadnych pakietów, wciśnij Q, by opuścić program dselect.

   # dselect install

Będziesz jeszcze musiał odpowiedzieć na pytania stawiane przez konfiguratory pakietów podczas tego procesu, więc przygotuj swoje notatki i poświęć tej części trochę czasu. Zobacz też dselect, Rozdział 3.2.3.

Używaj dselect. To zawsze działa :). Jeśli musisz aktualizować bez użycia dselect, rozważ skorzytanie z aptitude oraz z innych programów.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Quick Reference

CVS, czwartek, 18 styczeń 2007, 11:54:36 UTC

Osamu Aoki osamu#at#debian.org
Koordynator tłumaczenia: Bartosz Feński aka fEnIo fenio@o2.pl
Autorzy, Rozdział A.1