[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian-referenssi
Liite A - Liite


A.1 Tekijät

Debian-referenssin aloitti Osamu Aoki osamu#at#debian.org henkilökohtaisena asennusmuistiona, jota alettiin lopulta kutsua nimellä "Quick Reference...". Sisällöstä suuri osa on peräisin "debian-user"-sähköpostilistan arkistoista. Lähteinä käytettiin myös dokumentteja "Debian Installation Manual" ja "Debian Release Notes".

Dokumentin kutsumista nimellä "Debian-referenssi" ehdotti Josip Rodin, joka on hyvin aktiivinen Debian-dokumentointiprojektissa (DDP) ja ylläpitää dokumenttia "The Debian FAQ". Debian-referenssiin liitettiin muutamia dokumentin "The Debian FAQ" lukuja, joiden sisältö on referenssimäinen. Sitten "Debian-pikareferenssi" syntyi dokumentin lyhennelmänä.

Tätä dokumenttia ovat toimittaneet, kääntäneet ja laajentaneet seuraavat QREF-tiimin jäsenet:

QREF on lyhennelmä dokumentin nimestä "Quick Reference" (pikareferenssi) ja on myös kotisivujaan osoitteessa qref.sourceforge.net pitävän projektin nimi.

Monia Debian-järjestelmän ohje- ja info-sivuja on käytetty tämän dokumentin ensisijaisina lähteinä. Monia osia niistä, erityisesti komentomäärittelyjä, on käytetty siinä määrin kun Osamu Aoki katsoi nitä olevan sopivaa siteerata. Lainaukset toimitettiin huolellisesti sopimaan tämän dokumentin tyyliin ja tarkoitukseen.

Suurin osa sisällöstä tuli alunperin dokumentista: "The Debian FAQ" (Maaliskuu 2002):

Nämä "The Debian FAQ":n osat liitettiin tähän dokumenttiin suuren Debian-järjestelmän muutoksiin liittyvän uudelleenjärjestelyn jälkeen. Dokumentteja päivitetään nykyään samanaikaisesti.

Alkuperäisen "Debian FAQ":n tekivät ja sitä ylläpitivät J. H. M. Dassen (Ray) ja Chuck Stickelman. Uudelleen kirjoitetun "Debian FAQ":n tekijät ovat Susan G. Kleinmann and Sven Rudolph. Heidän jälkeensä sitä ylläpiti Santiago Vila. Nykyinen ylläpitäjä on Josip Rodin.

Osa "The Debian FAQ"-dokumentin tiedoista tuli seuraavista lähteistä:

Jotkin luvun "Tutorial" osat on saatu dokumenteista

Tekijät haluavat kiittää kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän dokumentin syntymisen.


A.2 Takuut

Koska en ole ammattilainen, en teeskentele tuntevani täydellisesti Debiania tai Linuxia yleensä. Käyttämäni tietoturvatoimenpiteet saattavat sopia vain kotikäyttöön.

Tämä dokumentti ei korvaa mitään virallisia oppaita.

Kaikesta vastuusta sanoudutaan irti. Kaikki tavaramerkit ovat merkkien omistajien omaisuutta.


A.3 Palaute

Dokumenttia koskevat kommentit ja lisäykset ovat aina tervetulleita. Ole hyvä ja lähetä sähköpostia Debianin virheidenhallintajärjestelmään liittyen pakettiin debian-reference tai vastaaviin käännöspaketteihin. Ohjelma reportbug tekee perusteellisen virheraportin lähettämisestä helppoa. Voit myös lähettää sähköpostia englanniksi Osamu Aokille osoitteeseen osamu#at#debian.org tai kullekin kääntäjälle heidän omalla kielellään.

Vaikka asuin ennen USA:ssa, en ole syntyperäinen englannin puhuja. Kaikki kieliopilliset korjaukset ovat tervetulleita.

Paras mahdollinen palaute on paikkaus (patch) referenssin SGML-versioon, mutta myös paikat tekstiversioon ovat tervetulleita. Kappaleesta Virallinen dokumentti, Kohta 1.1 löydät dokumentin virallisen sivun.

Alkuperäiset SGML-tiedostot, joista tämä dokumentti on luotu ovat saatavilla CVS:stä osoitteesta :pserver:anonymous@cvs.sf.net/cvsroot/qref tai http://qref.sourceforge.net/Debian/qref.tar.gz.


A.4 Dokumentin formaatti

Tämä dokumentti on kirjoitettu käyttäen DebianDoc SGML DTD:tä. (Kirjoitettu uudelleen LinuxDoc SGML:n pohjalta.) DebianDoc SGML -järjestelmä mahdollistaa useiden eri tiedostomuotojen luomisen yhdestä lähdeestä, esimerkiksi tätä dokumenttia voidaan lukea seuraavissa formaateissa: HTML, tavallinen teksti, TeX DVI, PostScript, PDF ja GNU info.

DebianDoc SGML:n muunnosohjelmat löytyvät paketista debiandoc-sgml.


A.5 Debian-sokkelo

Linux on hyvin voimallinen alusta verkkoon liitetylle tietokoneelle. Ei ole kuitenkaan helppoa oppia käyttämään se kaikkia mahdollisuuksia. Kirjoittimen asentaminen on hyvä esimerkki.

On olemassa täydellinen ja yksityiskohtainen määrittely nimeltä "lähdekoodi". Se on erittäin tarkka, mutta hyvin vaikeasti ymmärrettävä. On myös olemassa referenssejä, joita kutsutaan nimillä HOWTO tai mini-HOWTO. Näiden ymmärtäminen on helpompaa, mutta ne kertovat usein liikaa yksityiskohtia ja unohtavat kokonaisuuden. Minulla on joskus vaikeuksia löytää oikea kohta pitkästä HOWTO:sta, kun on tarve ajaa muutamia komentoja.

Helpottaakseni tässä Linuxin järjestelmäasetusten sokkelossa navigoimista, aloin kirjoittaa ylös tekstimuodossa yksinkertaisia muistioita pikareferenssiksi. Näiden muistioiden määrä kasvoi suuremmaksi ja opin samaan aikaa käyttämään debiandocia. Tuloksena on tämä Debian-referenssi.


A.6 Debian-lainauksia

Muutamia mielenkiintoisia lainauksia Debianin sähköpostilistalta.


[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian-referenssi

CVS, to 18.1.2007, 11:54:20 UTC

Osamu Aoki osamu#at#debian.org
Suomenkielinen käännös: Esko Arajärvi edu#at#iki.fi
Tekijät, Kohta A.1