[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference
Dodatek A - Dodatek


A.1 Autorzy

Debian Reference został zapoczątkowany przez Osamu Aoki osamu#at#debian.org jako osobisty pamiętnik z instalacji, który w końcu został nazwany „Quick Reference...”. Wiele treści znajdujących się tutaj pochodzi z archiwum listy dyskusyjnej „debian-user”. Zacytowano również fragmenty dokumentów „Debian Installation Manual” i „Debian Release Notes”.

Zgodnie z sugestią Josipa Rodina, który jest bardzo aktywnym członkiem Debian Documentation Project (DDP) i aktualnym opiekunem „The Debian FAQ”, nazwa tego dokumentu została zmieniona na "Debian Reference", a zawartość powstała z wybranych części „The Debian FAQ”. Następnie dokument został przemianowany na „Debian Quick Reference”.

Dokument był edytowany, tłumaczony i rozwijany przez następujących członków zespołu QREF :

QREF była skróconą formą pierwszego tytułu dokumentu, „Quick Reference...” teraz jest również nazwą projektu na qref.sourceforge.net.

Wiele stron podręcznika systemowego i info w systemie Debian zostało użytych jako pierwotne źródło informacji przy pisaniu tego dokumentu. W pewnej mierze Osamu Aoki rozważał uporządkowanie stylu i ich rozwinięcie, wiele ich części, głównie definicje poleceń, zostało użytych jako części zdań, po ich dostosowaniu do stylu i tematu tego dokumentu.

Większość Debian – Podstawy, Część 2 pochodzi z „The Debian FAQ” (Marzec 2002):

Powyższe części z „The Debian FAQ” zostały dołączone do tego dokumentu po znacznej reorganizacji, aby odzwierciedlić zmiany w systemie Debian. Obecnie obydwa dokumenty są aktualizowane równolegle.

Pierwotnie opiekunami „Debian FAQ”, byli jego twórcy — J. H. M. Dassen (Ray) i Chuck Stickelman. Autorami przepisanej wersji „Debian FAQ” byli Susan G. Kleinmann i Sven Rudolph. Następnym opiekunem był Santiago Vila. Aktualnie dokumentem tym zajmuje się Josip Rodin.

Informacje zawarte w „The Debian FAQ” pochodzą między innymi z/od:

Pewne części "Samouczków Debiana" zostały zapożyczone z

Autorzy chcą podziękować wszystkim tym, dzięki którym możliwe stało się powstanie tego dokumentu.


A.2 Gwarancje

Ponieważ nie jestem ekspertem, nie zamierzam nawet sprawiać wrażenia, że wiem wszystko o Debianie, jak i Linuksie w ogólności. Moje rady odnośnie bezpieczeństwa mogą być w zasadzie dobre tylko do użytku domowego.

Ten dokument nie ma na celu zastąpienia żadnego innego przewodnika lub innej dokumentacji.

Autorzy tego dokumentu nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody. Wszelkie znaki handlowe są własnością ich posiadaczy.


A.3 Pomoc

Komentarze i uzupełnienia do tego dokumentu są zawsze mile widziane. Jeśli masz jakieś sugestie odnośnie pakietu debian-reference lub jego odpowiedniego tłumaczenia, wyślij list na adres Debian BTS system. Możesz użyć także reportbug, który ułatwia wysyłanie dogłębnych zgłoszeń błędów. Oczywiście możesz również wysłać wiadomość w języku angielskim do Osamu Aoki, na adres osamu#at#debian.org, lub do poszczególnych tłumaczy w odpowiednich językach.

Autor mówi: „Mimo, iż mieszkam w USA, język angielski nie jest dla mnie językiem ojczystym. Tak więc, jakiekolwiek poprawki gramatyczne są mile widziane.”

Tłumacze na język Polan dodają: „Mimo, że mieszkamy w Polsce i język polski jest dla nas językiem ojczystym, to również, świadomi swojej niedoskonałości, przyjmiemy pomoc w postaci korekty uchybień językowych. Jeszcze bardziej zaś wdzięczni będziemy za korektę ewentualnych uchybień w procesie tłumaczenia.”.

Najmilej widziane są łatki (wyniki działania programu diff) na wersję SGML, ale łatki na wersję tekstową również będą przyjmowane. Zajrzyj na stronę: Oficjalny dokument, Rozdział 1.1.

Oryginalne pliki SGML używane do stworzenia tego dokumentu dostępne są również przez CVS na: :pserver:anonymous@cvs.sf.net/cvsroot/qref lub http://qref.sourceforge.net/Debian/qref.tar.gz.


A.4 Format dokumentu

Dokument ten został napisany przy użyciu DebianDoc SGML DTD (przepisany z LinuxDoc SGML). System DebianDoc SGML pozwala na przetwarzanie plików pochodzących z jednego źródła na różne formaty, np. ten dokument może być przeglądany jako HTML, zwykły tekst, TeX DVI, PostScript, PDF oraz GNU info.

Narzędzia konwertujące DebianDoc SGML są dostępne w pakiecie debiandoc-sgml.


A.5 Labirynt Debiana

System Linux jest potężną platformą dla komputerów podłączonych do sieci. Jednakże opanowanie wszystkich jego możliwości wcale nie jest łatwe. Dobrym przykładem jest podłączenie i konfiguracja drukarki.

Istnieje kompletna i szczegółowa dokumentacja zwana „KODEM ŹRÓDŁOWYM”. Jest ona dokładna, lecz trudna do zrozumienia. Dostępne są również źródła informacji w postaci dokumentów HOWTO (HOWTO - Jak To Zrobić (JTZ)) i mini-HOWTO. Są prostsze, ale mają tendencję do opisu zbyt wielu detali, a co za tym idzie, zamglenia praktycznych informacji. Miewam czasem problemy ze znalezieniem pożądanej części długiego HOWTO, gdy muszę wywołać tylko kilka poleceń.

By móc odnaleźć się w gąszczu konfiguracji systemu, zacząłem zapisywać krótkie notatki w pliku tekstowym tak, by stanowiły dla mnie szybkie i proste źródło informacji. Plik ten z czasem zaczął rosnąć, a ja w międzyczasie nauczyłem się DebianDoc. Efektem tego jest właśnie Debian Reference.


A.6 Cytaty o Debianie

Tutaj znajduje się kilka interesujących cytatów z listy dyskusyjnej Debiana.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ A ] [ dalej ]


Debian Reference

CVS, czwartek, 18 styczeń 2007, 11:53:26 UTC

Osamu Aoki osamu#at#debian.org
Koordynator tłumaczenia: Bartosz Feński aka fEnIo fenio@o2.pl
Autorzy, Rozdział A.1