[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian-pikareferenssi
Luku 2 - Päivittäminen jakeluun stable, testing tai unstable


2.1 Päivittäminen Potatosta Woodyyn

Tämä prosessi on kuvattu erikseen, koska Potaton APT-ohjelmassa ei ole kaikkia ohjesivulla apt_preferences(5) kuvattuja toiminnallisuuksia.

Lisättyäsi Woodyn lähteet tiedostoon /etc/apt/sources.list, päivitä APT ja vaaditut peruspaketit Woody-versioihin seuraavilla komennoilla:

   # apt-get update
   # apt-get install libc6 perl libdb2 debconf
   # apt-get install apt apt-utils dselect dpkg

Päivitä tämän jälkeen järjestelmän loppuosa Woodyyn.

   # apt-get upgrade
   # apt-get dist-upgrade

2.2 Päivitykseen valmistautuminen

Voit päivittää jakelusta toiseen hakemalla paketit verkon yli seuraavasti.

Hanki puhdas lista stablen:n säilytyspaikoista:

   # cd /etc/apt
   # cp -f sources.list sources.list.old
   # :>sources.list 
   # apt-setup noprobe

Jos haluat päivittää testing-jakeluun, lisää testing:in lähteet tähän uuteen listaan. Jos haluat päivittää unstable-jakeluun, lisää myös unstable:n lähteet listaan.

   # cd /etc/apt
   # grep -e "^deb " sources.list >srcs
   # :>sources.list 
   # cp -f srcs sources.list
   # sed -e "s/stable/testing/" srcs >>sources.list
   # sed -e "s/stable/unstable/" srcs >>sources.list
   # apt-get update
   # apt-get install apt apt-utils

Kappale Debianin pakettien hallinnan aloitus, Kohta 3.2 kertoo tiedostojen /etc/apt/sources.list ja /etc/apt/preferences virittämisestä.


2.3 Päivittäminen

Muokattuasi tiedostoja /etc/apt/sources.list ja /etc/apt/preferences ylläolevien ohjeiden mukaan voit aloittaa päivityksen.

Huomaa, että Debianin testing-jakelun käyttäminen saattaa sivuvaikutuksena aiheuttaa sen, että tietoturvapäivityksiä sisältävien pakettien asennus viivästyy, koska tällaiset paketit ladataan jakeluun unstable ja ne vasta myöhemmin siirtyvät jakeluun testing.

Katso kappaleesta Debianin pakettienhallinta, Luku 3 perusteet ja katso kappaletta APT upgrade:n vianetsintä, Kohta 3.3.2, jos törmäät ongelmiin.


2.3.1 dselect-ohjelman käyttö

Jos järjestelmässä on useita paketteja, mukaan lukien -dev-paketteja jne., on suositeltavaa käyttää ohjelmaa dselect seuraavasti pakettien tarkempaan hallinnointiin.

   # dselect update # Aja tämä aina ennen päivitystä
   # dselect select # Valitse lisää paketteja

Kaikki nykyiset paketit valitaan, kun dselect käynnistyy. dselect saattaa kysyä lisäpakettien asentamisesta perustuen asennettujen pakettin Depends-, Suggests- ja Recommends-riippuvuuksiin. Jos et halua asentaa lisää paketteja, kirjoita Q poistuaksesi ohjelmasta.

   # dselect install

Sinun täytyy vastata joihin pakettien asetuksiin liittyviin kysymyksiin tämän prosessin aikana, joten pidä muistiinpanosi lähellä ja varaa aikaa tämän osan suorittamiseen. Katso dselect, Kohta 3.2.4.

Käytä ohjelmaa dselect. Se toimii aina. :)


[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian-pikareferenssi

CVS, to 18.1.2007, 11:54:40 UTC

Osamu Aoki osamu#at#debian.org
Suomenkielinen käännös: Esko Arajärvi edu#at#iki.fi
Tekijät, Kohta A.1